Staw Kozubek – się dzieje :)

Pierwszy rok  prac nad rewitalizacją stawu Kozubek za nami. Ze specyfikacji przedstawionej na dokumentacji projektowej udostępnionej do przetargu  dowiedzieć się...