Uchwały

 

Poniżej zamieszczamy informacje na temat  uchwał na poszczególnych posiedzeniach .

41 Posiedzenie z dnia 11.01.2022 r

Uchwała nr 198/2022  w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2022 Uchwała nr 198.pdf

Uchwała nr 199/2022  w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o objęcie terenu dzielnicy monitoringiem wizyjnym Uchwała 199.pdf

 

40 Posiedzenie z dnia 08.12.2021 r

uchwała nr 197/2021  w sprawie poparcia petycji Mieszkańców Osiedla Witosa w sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa)uchwała RJP 8.pdf

39 Posiedzenie z dnia 03.11.2021 r

uchwała nr 190/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. DZIŚ AKTYWNY PRZEDSZKOLAK- JUTRO ODPOWIEDZIALNY DOROSŁY złożonego przez p. I___ R___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 190.pdf

uchwała nr 191/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Doposażenie Ogrodu Społecznego „Zielona Oaza” na Osiedlu Witosa w urządzenia do ćwiczeń, nasadzenia oraz zadaszenie nad siedziskiem (altana) złożonego przez p. A___ K___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 191.pdf

uchwała nr 192/2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowe z elementami boksu złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 192.pdf

uchwała nr 193/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez p. D___ S___-H___ wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Biblioteka inspiruje, edukuje, integruje – spotkania autorskie, podróżnicze i edukacyjne oraz zakup książek związanych z tą tematyką składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 193.pdf

uchwała nr 194/2021 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez Klub Sportowy „Olimpijczyk” wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerw międzysemestralnych i wakacji składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 194.pdf

uchwała nr 195/2021  w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ochrony drzew na terenie tzw. parku przy ul. Dulęby Uchwała 195.pdf

uchwała nr 196/2021  w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem dot. wykonania połączenia inwestycji przy ul. Szwana z przystankami autobusowymi i traktem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Rataja Uchwała 196.pdf

38 Posiedzenie z dnia (05.10)12.10.2021 r

uchwała nr 185/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu Rady ds. opracowania planu działań organów Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa–„Bezpieczne Osiedle Witosa”.Uchwała 185.pdf

uchwała nr 186/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie demontażu chodnika wzdłuż ul. Witosa.Uchwała 186.pdf

uchwała nr 187/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie skomunikowania linii M10 z autobusami jadącymi z i do Osiedla Witosa.Uchwała 187.pdf

uchwała nr 188/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie objęcia patronatem i wsparciem organizacyjnym imprezy charytatywnej pod roboczą nazwą Osiedlowy Kiermasz dla Amelki.Uchwała 188.pdf

uchwała nr 189/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: organizacji przez Radę cyklicznych spotkań z Mieszkańcami dot. bezpieczeństwa Uchwała 189.pdf

 

37 Posiedzenie z dnia 07.09.2021 r

 

 

37 Posiedzenie z dnia 07.09.2021 r

Uchwała nr 181/2021
 z dnia 07 września 2021 w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 181.pdf
Uchwała nr 182/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice Uchwała 182.pdf
Uchwała nr 183/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru Uchwała 183.pdf
Uchwała nr 184/2021 z dnia 07 wrzesnia 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki Uchwała 184.pdf

36 Posiedzenie z dnia 29.06.2021 r

Uchwała nr 179/2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z
dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa

Uchwała nr 180/2021 w sprawie: zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade.

 

35 Posiedzenie z dnia 04.05.2021 r

Uchwała nr 175 w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha celem odciążenia ulicy Stawka,
Uchwała nr 176 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki,
Uchwała nr 177 w sprawie przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2022,
Uchwała nr 178 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie wizji lokalnej na terenach we władaniu SRK położonych przy ul. Obroki z udziałem służb miejskich, straży miejskiej z zaproszeniem SRK

34 Posiedzenie z dnia 04.05.2021 r

Uchwała nr 172/2021 ws. zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego.

Uchwała nr 173/2021 ws. przyjęcia programu działania
organu Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Uchwała nr 174/2021 ws. zobligowania wspólnie
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022.

33 Posiedzenie z dnia 20.04.2021 r

Uchwała nr 170/2021 ws. zaopiniowania projektu zmiany
organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90.

Uchwała nr 171/2021 ws. upoważnienia
Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocnicze nr 8 Osiedle Witosa do wystąpienia z wnioskiem o poparcie starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 dot. utworzenia na terenie dzielnicy przystanku kolejowego do Radnych Rady Miasta Katowice bieżącej kadencji samorządu wybranych z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, Posłów na Sejm RP i Senatora RP wybranych z okręgów wyborczych obejmujących teren Miasta Katowice.

32 Posiedzenie z dnia

Uchwała nr 167/2021 ws. głosowania RJP nr 8 w wyborach Rady Seniorów Miasta Katowice.

Uchwała nr 168/2021 ws. uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas.

Uchwała nr 169/2021 ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy.

31 Posiedzenie z dnia 01.02.2021

W związku z niemożnością stwierdzenia prawomocności obrad ze względu na niewystarczającą liczbę radnych, Przewodniczący wyznaczył II termin 31. posiedzenia Rady w dn. 8 lutego 2021 r. o godz. 19:00

Uchwała nr 164/2021 ws. ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy.

Uchwała nr 165/2021 ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę.

Uchwała nr 166/2021 ws. przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M”.

30 Posiedzenie z dnia 30.11.2020 r.
(zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8) /Online/

Uchwała nr 163/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice

 

29 Posiedzenie z dnia 12.11.2020 r. /online/

Uchwała nr 158/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___.


Uchwała nr 159/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___


Uchwała nr 160/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___.


Uchwała nr 161/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin złożony przez p. P___ P___


Uchwała nr 162/2020 Uchwała ws. przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami).

 

28 Posiedzenie z dnia 06.10.2020 r.

Uchwała nr 154/2020 Uchwała ws. wystąpienia na wniosek
Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka.

Uchwała nr 155/2020 Uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego.

Uchwała nr 156/2020 Uchwała ws. przekazania do Zarządu Transportu
Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900.

Uchwała nr 157/2020 Uchwała ws. wystąpienia do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o usunięcie pustostanu na terenie Placu św. Herberta

 

27 Posiedzenie z dnia 31.08.2020 r.

Uchwała nr 151/2020 uchwała ws. wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021.

Uchwała nr 152/2020 uchwała ws. zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla.

Uchwała nr 153/2020 uchwała ws. skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia.

26 Posiedzenie z dnia 23.07.2020 (zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8)

Uchwała nr 149/2020 uchwała ws. zaopiniowania na prośnę Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów wniosku p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Uchwała nr 150/2020 uchwała ws. przyjęcia stanowiska Rady
oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115.

25 Posiedzenie z dnia 22.06.2020

146/2020. uchwała ws. przyjęcia wniosków Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Budżetu Miasta Katowice na rok 2021.

147/2020 uchwała ws. delegowania przedstawiciela Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Społecznego Zespołu Doradczego
Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

148/2020 uchwała ws. przyjęcia stanowiska Rady
względem propozycji podjęcia przez Urząd Miasta działań mających na celu poprawę sytuacji
na Os. Witosa w obszarze parkowania pojazdów.

24 posiedzenie z dnia 11.05.2020 r.

140/2020. uchwała ws. przyjęcia uwag Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024”.

141/2020. projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 131/2020 Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie: rozdysponowania
środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych
do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.

142/2020 projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów
mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

143/2020 uchwała ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z
eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie
terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

144/2020 uchwała ws. wystąpienia do Wydziału
Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania
się samochodów ciężarowych po ul. Obroki.

145/2020 uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego
przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby.

Posiedzenie 23 03.03.2020

134/2020 w sprawie: wyrażenia poparcia Rady dla petycji Mieszkańców Osiedla Witosa ws. utworzenia stacji kolejowej lub przystanku kolejowego na terenie dzielnicy,
135/2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem dotyczącym podjęcia przez Urząd Miasta Katowice i stosowne jednostki miejskie kompleksowych prac na rzecz uspokojenia ruchu na ul. Obroki,
136/2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o odtworzenie zieleni po południowo-wschodniej stronie Ronda Aleksandry Śląskiej,
137/2020 w sprawie: przystąpienia przez Radę do współorganizacji 7. Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich,
138/2020 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zapewnienie 350 medali na potrzeby współorganizowanego przez Radę 7. Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich,
139/2020 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice ws. skierowania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wniosku o wykonanie niezapowiedzianej kontroli poziomu hałasu na wysokości podwórza przy nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Obroki 97, 99, 101, 103 w dniu roboczym.

 

Posiedzenie 22 19.02.2020 (posiedzenie zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8)

133/2020. wnioski Rady do przedmiotu zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja

Posiedzenie 21 04.02.2020

131/2020.
projekt uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.

132/2019.
projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zmianę trasy i sposobu kursowania linii autobusowej nr 900.

 

Posiedzenie 20 09.01.2020

128/2020 Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o połączenie ulic Szwana i Rataja łącznikiem drogowym i traktem pieszo-rowerowym
129/2020 O opracowanie Strategii rozwoju JP nr 8 na la ta 2021-30
130/2020 Poparcie postulatów mieszkańców Osiedla zawartych w petycji do Prezydenta Miasta a dotyczących linii rozdrabniania tworzyw sztucznych HALLER SA

 

Posiedzenie 19 10.12.2019

 • 124/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice ws. wytyczenia nowego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Obroki.
 • 125/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o wykonanie badań poziomu hałasu przy ulicy Obroki w rejonie posesji nr 43-47, 69 i 90.
 • 126/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wybrukowanie dojścia od przejścia dla pieszych przez ul. Witosa w rejonie skrzyżowania z ul. Dulęby po wschodniej stronie drogi.
 • 127/2019 – uchwała ws. wystąpienia Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Witosa.

Posiedzenie 18 .11.2019

115/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Spotkajmy się w Bibliotece- spotkania autorskie . . . . ”.
116/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Ogrody Społeczne „Zielona Oaza na osiedlu Witosa””
117/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Z Babcia i Dziadkiem aktywnie w przedszkolu”
118/2019 Rozpatrzenie wniosku Wydz. Transportu UM Katowice w sprawie progów zwalniających na ul Obroki przy budynku nr 90a
119/2019 Wystąpienie do Wydz. Transportu UM Katowice o podjęcie działań na rzec bezpieczeństwa pieszych na ul Obroki w rejonie Obroki 90.
120/2019 Wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o pilną wizję lokalną z zainteresowanymi hałasem pochodzącym od autostrady A4
121/2019 Wystąpienie do Wydz. Transportu /zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów w rejonie Ronda A. Śląskiej
122/2019 Zmiana uchwały 88/2019 dot. zorganizowania przez zarząd spotkania mieszkańców z radnymi miejskimi
123/2019 Wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice o uwzględnienie ul. Chodnikowej w wykazie dróg gminnych i powiatowych.

 

Posiedzenie 17 08.10.2019

113/2019 – projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zorganizowanie spotkania otwartego z mieszkańcami nt. planowanej inwestycji budowy linii rozdrabniania tworzyw sztucznych przy ul. Obroki z udziałem inwestora.

114/2019 – projekt uchwały ws. zainicjowania przez Radę organizacji akcji pn. Spotkania z Książką w przedszkolach na terenie dzielnicy.

Posiedzenie 16 17.09.2019

106/2019 –  
​107/2019 – ws. stwierdzenia objęcia mandatu Radnej Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 
​108/2019 – ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
Katowice z wnioskiem o zabezpieczenie terenów mieszkalnych przed ruchem samochodów ciężarowych.
   
​109/2019 – s. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Kochłowickiej.  
110/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przycięcie drzew po północnej stronie ul. Obroki celem
zwiększenia ilości światła na ciągu pieszym.
   
111/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o naprawę oświetlenia pod wiaduktem wzdłuż ul. Wiśniowej.    
112/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o naprawę włazów do urządzeń podziemnych na trakcie pieszym pod wiaduktem wzdłuż ul. Wiśniowej.    

Posiedzenie 15 09.07.2019

99/2019 – Uchwała w sprawie podjęcia działań w związku z działaniami skutkującymi niszczeniem terenów zielonych podczas prowadzenia prac inwestycyjnych na terenie Osiedla Witosa  
​100/2019 – z Wnioskiem o ustawienie przy drodze zbiorczej przy autostradzie A4 znaku informujacego o zakazie wjazdu na teren Osiedla Witosa samochodów ciężarowych powyżej 3,5t w lokalizacji umożliwiającej zawrócenie.  
​101/2019 – Wniosek o wykonanie przez służby miejskie przeglądu oznakowania pionowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa    
​102/2019 – Uchwała z wnioskiem o ustawienie znaku B-36
„zakaz zatrzymywania się” po południowej stronie Kossutha na odcinku od ul Witosa do ul Slawka
 
103/2019 – Uchwała z wnioskiem o o prowadzenie odpowiedniej pielęgnacji zieleni w szczególności podlewanie nowo nasadzonych drzew.    
104/2019 – Uchwała z wnioskiem o utworzenie przejścia dla pieszych przez ul Witosa po południowej stronie Ronda Aleksandry Śląskiej    
105/2019 – Uchwała z wnioskiem o zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przejazdu dla rowerów przy Rondzie Aleksandry Śląskiej    

Posiedzenie 14 04.06.2019

 

91/2019 ws. objęcia patronatem przez Radę Turnieju
Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019.
 
​92/2019 ws. objęcia patronatem przez Radę
Międzyprzedszkolnej Spartakiady o tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
 
​93/2019 ws. wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu
UM Katowice z wnioskiem o zakup medali i pucharów na potrzeby organizacji pod patronatem Rady
Turnieju Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019 oraz Międzyprzedszkolnej Spartakiady o
tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
   
​94/2019 ws. przyjęcia propozycji Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2020.
 
95/2019 ws. wsparcia organizacji cyklu imprez
środowiskowych dla rodziców z małymi dziećmi pod roboczą nazwą „Piknik z chustą”
   
96/2019 ws. wystąpienia do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie przez Zakład Zieleni Miejskiej pilnej naprawy
ze względów bezpieczeństwa tzw. Ekstremalnego placu zabaw (pumptruck) przy ul. Grabskiego.
   
97/2019 ws.
wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o odtworzenie wyjazdu do drogi głównej
przy ul. Obroki z prawoskrętem na wysokości posesji nr 51.
   
98/2019 ws. wystąpienia do
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wykonanie zabezpieczenia wylotu ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Witosa i Sławka do ul. Kossutha po południowej skrajni drogi.
   

Posiedzenie 13 14.05.2019

87/2019 – Zaopiniowanie propozycji montażu kolejnego progu zwalniającego. uchwała 87-19.pdf
​88/2019 – Zobowiązanie RJP8 do zorganizowania w terminie do 30 Listopada spotkanie z Radnymi Rady Miasta z Okręgu RJP8 uchwała 88-19.pdf
​89/2019 – o objęcei patronatem siedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich.   uchwała 89-19.pdf
​90/2019 – z wnioskiem o rewitalizację stawu Kozubek przy ul.Obroki uchwała 90-19.pdf

Posiedzenie 12 02.04.2019

79/2019 – o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ulicy Michejdy na wysokości starej cegielni   uchwała 79-19.pdf
​80/2019 – o regularne interwencje służb miejskich w miejscach regularnie zaśmiecanych   uchwała 80-19.pdf
​81/2019 – dokonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie jednostki   uchwała 81-19.pdf
​82/2019 – o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po byłej kopalni Kleofas   uchwała 82-19.pdf
​83/2019 – o podjęcie działań na rzecz zwiekszenia bezpieczeństwa na przejścia dla pieszych przy wylocie Kwiatkowskiego do ronda Józefa Olejniczaka   uchwała 83-19.pdf
​84/2019 – o przygotowanie przez instytucje miejskie działań o charakterzae wspólnotwórczym i integrującym dla nowych mieszkańców.   uchwała 84-19.pdf
​85/2019 – o podjęcei interwencji stosownych służb miejskich w związku z odorem dochodzących z terenów uprawnych i hodowli   uchwała 85-19.pdf
​86/2019 – ws wykonania bieżących napraw chodników i modernizacji ciągów pieszych na terenie dzielnicy w szczególno sci w rejonie ul.Obroki od strony Kopalni   uchwała 86-19.pdf

Posiedzenie 11 05.03.2019

74/2019 – z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Barlickiego wraz z wykonaniem niezbędnego obniżeniem krawężnika od strony Placu św. Herberta.   uchwała 74-19.pdf
​75/2019 – z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 115.   uchwała 75-19.pdf
​76/2019 z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900.   uchwała 76-19.pdf
​77/2019 – z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej.   uchwała 77-19.pdf
​78/2019 – do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich. uchwała 78-19.pdf

Posiedzenie 10 05.02.2019

​65/2019 – rezygnacja Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji złożona przez p. Bartosza Bielskiego.   uchwała 65-19.pdf
​66/2019 – wybór Sekretarza Zarządu   uchwała 66-19.pdf
​67/2019 – wybór Wiceprzewodniczącej Rady   uchwała 67-19.pdf
​68/2019 – wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu   uchwała 68-19.pdf
​69/2019 – Rozdysponowanie środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczone do dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę uchwała 69-19.pdf
​70/2019 – o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu
wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew w Lesie Kochłowickim
Po północnej stronie autostrady.
  uchwała 70-19.pdf
​71/2019 – do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka Szwana i Walerego Sławka.   uchwała 71-19.pdf
​72/2019 – do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie
systemu katowickiego roweru miejskiego następujących wskazanych lokalizacji na terenie
Jednostki Pomocniczej nr 8:

1/ w rejonie skrzyżowania ulic Obroki i Witosa;

2/ w rejonie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego przy ul. Obroki;

3/ w rejonie skrzyżowania ulic Ossowskiego, Rataja, Michejdy;

4/ w rejonie wejścia do lasu w sąsiedztwie pętli autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego;

5/ w rejonie wejścia do lasu w sąsiedztwie stacji rozdzielni gazu przy ul. Barlickiego;

6/ w rejonie przystanku Katowice Osiedle Witosa Droga Kochłowicka.
  uchwała 72-19.pdf
​73/2019 – z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej w sezonie zimowym 2019-2020.   uchwała 73-19.pdf

Posiedzenie 09 09.01.2019

​61/2019 – Wniosek o stworzenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Witosa (Sławka- Kossutha)
62/2019 – Uchwała o stworenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Witosa
63/2019 – Uchwała o zagospodarowanie Skweru Ofiar Tragedii 1896 w Kopalni Kleofas.
64/2019 – Uchwała o umieszczenie Barierek po wschodniej części ronda Józefa Olejniczka.

Posiedzenie 08

57/2018                 Ponowienie prośby : lustra wyjazdowe przy
Obroki 59 i przy wyjeździe z
Biedronki na ul Michejdy
RJP8.VI.114                         
58/2018 Uporządkowanie terenu: Obroki 43
do skrzyżowania Wiśniowa Pukowca
RJP8.VI.115
59/2018 Uporządkowanie terenu po południowej
stronie ul Pukowca
RJP8.VI.115
60/2018 Podtrzymanie stanowiska odnośnie wykonania połączenia drogowego Dulęby i Grabskiego .

Posiedzenie 07

54/2018                  Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ System Informacji Osiedlowej
RJP8.VI.080   
55/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Nowa Zielona Przystań
RJP8.VI.080
56/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Na taneczną nutę
RJP8.VI.080

Posiedzenie 06

44/2018                     Do Prezydenta M Katowice  apel o 
przeniesienie
Zielonej Przystani z ul. Kossutha
RJP8.VI.105
RJP8.VI.110      
45/2018 Do W. Transportu/ zaopiniowanie
wniosku ws. zmiany organizacji
przejazdu na ul. Sławka
RJP8.VI.079
RJP8.VI.086
46/2018 Do Prezydenta o wiatę przystankową
dla przystanku K.Obroki Dulęby
RJP8.VI.111
47/2018 Do Prezydenta o zwiększenie ilości
ogólnodostępnych miejsc
parkingowych ul. Sławka i Szwana
48/2018 Do W. Transportu o zmianę
ograniczenia parkowania przy
ul. Sławka /7.00‑18.00 w dni robocze
RJP8.VI.079
49/2018 Do W. Transportu o dodatkowe
oznakowanie przejścia ul. Rataja/
znaki Uwaga Szkoła
RJP8.VI.079
50/2018 Do W. Transportu o lustro/ Obroki
wyjazd  z parkingu 59, 65e
RJP8.VI.079
51/2018 O zorganizowanie 15.12.2018r
II Jarmarku na osiedlu
Odbył sie
52/2018 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy
lokalnej
Akcent- „Słyszeć a słuchać, Patrzeć..”
RJP8.VI.069
53/2018 Do W. Transportu o lustro
Michejdy wyjazd z „Biedronki”
RJP8.VI.079

Posiedzenie 05

39/2018                       Do W. Transportu o szykany na łączniku
ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego
RJP8.VI.088                            
40/2018 Do Prezydenta M. Katowice o zwiększenie
ilości drzew i krzewów
RJP8.VI.089
41/2018 Do Prezydenta M. Katowice /utworzenie
stref zacienionych na placu zabaw
Plac Św. Herberta
RJP8.VI.089
42/2018 Do W. Transportu /lustro drogowe U-18
na skrzyżowaniu Kossutha i Sławka
(Obroki 43 -Kossutha 3)
RJP8.VI.079
43/2018 Do Prezydenta M. Katowice /o remont        oświetlenia wzdłuż ul. Obroki
(Wiśniowa -Witosa)

Posiedzenie 04

30/2018                  List gratulacyjny dla Honorowego Obywatela
Katowic/ Płatek Stanisław                                      
31/2018 Wystąpienie do Prezydenta o wyeliminowanie
zanieczyszczeń powietrza w rejonie ul. Obroki
RJP8.VI.077                        
RJP8.VI.086           
32/2018 Propozycje budżetowe do M. Katowice na 2019 r./     
1propozycja -skablowanie 110kV wzdłuż ul.
Witosa    
RJP8.VI.090 34/2018
33/2018 Pozytywna opinia do projektu przyst. autobusowych „K. Bugla” i „K. Załęże Stacja Kolejowa” 15/2018 RJP8.VI.031
34/2018 Apel do Prezydenta M. Katowice o podjęcie
działań usuwających linię energetyczną 110kV                        
32/2018 RJP8.VI.090
35/2018 Do Zakładu Zieleni Miejskiej o wykonanie
remontu oświetlenia na placu św. Herberta.
RJP8.VI.112
36/2018 Do Prezydenta M Katowice o doposażenie
przystanków w biletomaty
/W.Droga Kochłowicka i Os.Witosa II
RJP8.VI.103
37/2018 Do Prezydenta M Katowice o połączenie
w jedno przystanków O.Witosa  Kossutha
NFZ i O.Witosa Kossutha
RJP8.VI.103
38/2018 Do Prezydenta M Katowice o obsługę
przez linię nr 900 przystanku
O.Witosa Kossutha NFZ
RJP8.VI.103      

Posiedzenie 03

16/2018                                                                

Powołanie stanowiska pełnomocnika ds. organizacja imprez ,kulturalnych, sportowych

 

17/2018

Powierzenie stan. pełnomocnika ds. organizacji imprez/ Kościelny M.

 

18/2018

Apel do mieszkańców o udział w sprawie glosowania Budżet Obywatel.

 

19/2018

Wniosek do W. Promocji o tablice patronackie ul. |Szwana i Ofiar tragedii w kopalni Kleofas.

RJP8.VI.061                                                                   

20/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. szkół na ul. Witosa

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

21/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. obiektów użyteczności publicznej

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

22/2018

Wystąpienie do W. Transportu o opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na ul. Witosa.

RJP8.VI.050

23/2018

Wystąpienie do Prezydenta M Katowice o zwiększenie ilości stacji rowerowych / pięć lokalizacji

 

24/2018

 Do MZUiM o zabezpieczenie środków na rok 2019, na przebudowę ciągu pieszego abc-szkoła i skwer Sidzikówny.

RJP8.VI.007

25/2018

Do Rady Miasta o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy

RJP8.VI.038

RJP8.VI.048

26/2018

Opracować koncepcję ustanowienia nagrody środowiskowej /Zasłużony dla rozwoju Osiedla Witosa

 

27/2018

Do UM Katowice o przycinanie zieleni i odśnieżanie terenów /Kolońska, Ossowskiego i droga zbiorcza przy A4.

RJP8.VI.112

28/2018

Do W. Transportu o lepsze skomunikowanie z Giszowcem, Nikiszowcem, Murckami z pominięciem wjazdu do Centrum Katowic.                        

RJP8.VI.103

29/2018

Propozycje budżetowe do  M. Katowice na 2019 r./ 19 propozycji

RJP8.VI.074


RJP8.VI.075


RJP8.VI.078

Posiedzenie 02

5/2018                            

Zasady zgłaszania poprawek do protokołu

 

6/2018

Powołanie stanowiska Pełnomocnika Rady ds. seniorów

 

7/2018

Powierzenie stanowiska …


ds. seniorów / E. Praus

 

8/2018

Wykonanie kwerendy dokumentów i zasobów


w siedzibie Rady

 

9/2018

O przejęcie strony WWW przez Wydział Informatyki


UM Katowice

 

10/2018

O gromadzeniu zarejestrowanych materiałów dźwiękowych z posiedzeń RJP8

 

11/2018

O transmisji w internecie posiedzeń Rady

 

12/2018

O kontynuacji „Spotkań liderów osiedla”

 

13/2018

Objecie patronatem turnieju „Piłkaparzy” /Przedszkole nr 50

 

14/2018

Opina negatywna / przejęcie na stan 20 tablic informacyjnych na osiedlu

RJP8.VI.059

15/2018

Prośba o utworzenie przystanków komunikacji miejskiej autobusowej „Katowice Bugla” i „ Katowice Załęże Stacja kolejowa”

RJP8.VI.031

33/2018

Posiedzenie 01

01/2018                    Wybór Przewodniczącego RJP8/ K. Kraus
02/2018 Wybór Wiceprzewodniczącego RJP8/ R. Czerner
03/2018 Wybór P. Zarządu Rady/ M. Bonk
04/2018 Wybór WP. Zarządu Rady/ E. Praus i Sekretarza Zarządu Rady/ B. Bielski


Od uchwaly nr 61 wszystkie dostepne są na stronie BIP

https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=111773&idt=530

 

 

 

ROK 2019

 • uchwała nr 61/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie przejscia dla pieszych w ciagu ul. Witosa na odcinku od skrzyzowania z ul. Sławka do Skrzyżowania z ul. Kossutha (pdf)
 • uchwała nr 62/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławka do skrzyzowania z ul. Kossutha w miejsce dublujacego się chodnika po wschodniej stronie drogi (pdf)
 • uchwała nr 63/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zagospodarowania Skweru Ofiar Tragedii 1896r., w Kopalni Kleofas poprzez urządzenia zieleni i wyposażenie w podstawowe elementy małej architektury (pdf)
 • uchwała nr 64/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o umieszczenie po wschodniej stronie Ronda Józefa Olejniczaka barierek drogowych celem ochrony terenu zielonego oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych (pdf)
 • uchwała nr 65/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 66/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (pdf)
 • uchwała nr 67/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 68/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji  (pdf)
 • uchwała nr 69/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę (pdf)
 • uchwała nr 70/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew w Lesie Kochłowickim po północnej stronie autostrady (pdf)
 • uchwała nr 71/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka Szwana i Walerego Sławka (pdf)
 • uchwała nr 72/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie systemu katowickiego roweru miejskiego wskazanych lokalizacji na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 73/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej w sezonie zimowym 2019-2020 (pdf)
 • uchwała nr 74/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Barlickiego (pdf)
 • uchwała nr 75/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 115 (pdf)
 • uchwała nr 76/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900 (pdf)
 • uchwała nr 77/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej (pdf)
 • uchwała nr 78/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich (pdf)
 • uchwała nr 79/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ul. Michejdy (pdf)
 • uchwała nr 80/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice ze wskazaniem terenów Jednostki Pomocniczej nr 8 regularnie zaśmiecanych z wnioskiem o regularne interwencje służb miejskich w sprawie (pdf)
 • uchwała nr 81/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do dokonania przez organy Jednostki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Jednostki (pdf)
 • uchwała nr 82/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po byłej kopalni Kleofas w postaci zmniejszenia powierzchni pod tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i/lub parków technologicznych (pdf)
 • uchwała nr 83/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy wylocie ul. Kwiatkowskiego do Ronda Józefa Olejniczaka (pdf)
 • uchwała nr 84/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie przez instytucje miejskie działań o charakterze wspólnototwórczym i integrującym dla nowych mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 85/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie interwencji stosownych służb miejskich w związku z odorem dochodzącym z terenów uprawnych i hodowli zlokalizowanych w zachodniej części Jednostki Pomocniczej nr 8 celem ustalenia Źródeł odoru i podjęcia działań na rzecz jego eliminacji (pdf)
 • uchwała nr 86/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ws. wykonania bieżących napraw chodników i modenizacji ciągów pieszych na terenie dzielnicy (pdf)
 • uchwała nr 87/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Trasportu UM Katowice propozycji montażu progu zwalniającego na ul. Rataja (pdf)
 • uchwała nr 88/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zorganizowania przez Zarząd Jednostki spotkania Mieszkańców dzielnicy z Radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 89/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie objecia patronatem 6.Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich (pdf)
 • uchwała nr 90/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o rewitalizację Stawu Kozubek przy ul. Obroki (pdf)

​ROK 2020

 • uchwała nr 140/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia uwag Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” Uchwała 140.pdf
 • uchwała nr 141/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 131/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 141.pdf
 • uchwała nr 142/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 142.pdf
 • uchwała nr 143/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 143.pdf
 • uchwała nr 144/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki Uchwała 144.pdf
 • uchwała nr 145/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby Uchwała 145.pdf
 • uchwała nr 146/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2021 Uchwała 146.pdf
 • uchwała nr 147/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w KatowicachUchwała 147.pdf
 • uchwała nr 148/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji podjęcia przez Urząd Miasta działań mających na celu poprawę sytuacji na Os. Witosa w obszarze parkowania pojazdów Uchwała 148.pdf
 • uchwała nr 149/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku nr L8/06/VII p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 Uchwała 149.pdf
 • uchwała nr 150/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115 Uchwała 150.pdf
 • uchwała nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021 Uchwała 151.pdf
 • uchwała nr 152/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla Uchwała 152.pdf
 • uchwała nr 153/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie: rozpatrzenie skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia Uchwała 153.pdf
 • uchwała nr 154/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka Uchwała 154.pdf
 • uchwała nr 155/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego Uchwała 155.pdf
 • uchwała nr 156/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: przekazania do Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900 Uchwała 156.pdf
 • uchwała nr 157/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o usunięcie pustostanu na terenie Placu św. Herberta Uchwała 157.pdf
 • uchwała nr 158/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 158.pdf
 • uchwała nr 159/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: negatywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 159.pdf
 • uchwała nr 160/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 160.pdf
 • uchwała nr 161/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 161.pdf
 • uchwała nr 162/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami) Uchwała 162.pdf
 • uchwała nr 163/2020 z dnia 30 listopada 2020 w sprawie: wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała 163.pdf

​ROK 2021

 • uchwała nr 164/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy Uchwała 164.pdf
 • uchwała nr 165/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 165.pdf
 • uchwała nr 166/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M” Uchwała 166.pdf
 • uchwała nr 167/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: głosowania RJP nr 8 w wyborach Rady Seniorów Miasta Katowice Uchwała 167.pdf
 • uchwała nr 168/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas Uchwała 168.pdf
 • uchwała nr 169/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy Uchwała 169.pdf
 • uchwała nr 170/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 Uchwała 170.pdf
 • uchwała nr 171/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocnicze nr 8 Osiedle Witosa do wystąpienia z wnioskiem o poparcie starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 dot. utworzenia na terenie dzielnicy przystanku kolejowego do Radnych Rady Miasta Katowice wybranych z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, Posłów na Sejm RP i Senatora RP wybranych z okręgów wyborczych obejmujących teren Miasta Katowice Uchwała 171.pdf
 • uchwała nr 172/2021 z dnia 04 maja 2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego Uchwała 172.pdf
 • uchwała nr 173/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia programu działania organu Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku Uchwała 173.pdf
 • uchwała nr 174/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: zobligowania wspólnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022 Uchwała 174.pdf
 • uchwała nr 175/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha celem odciążenia ulicy Sławka Uchwała 175.pdf
 • uchwała nr 176/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki Uchwała 176.pdf
 • uchwała nr 177/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2022 Uchwała 177.pdf
 • uchwała nr 178/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie wizji lokalnej na terenach we władaniu SRK położonych przy ul. Obroki z udziałem służb miejskich, straży miejskiej z zaproszeniem SRK Uchwała 178.pdf
 • uchwała nr 179/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 179.pdf
 • uchwała nr 180/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade. Uchwała 180.pdf
 • uchwała nr 181/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 181.pdf
 • uchwała nr 182/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice Uchwała 182.pdf
 • uchwała nr 183/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru Uchwała 183.pdf
 • uchwała nr 184/2021 z dnia 07 wrzesnia 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki Uchwała 184.pdf