41 posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa

Informujemy, że 41. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 11 stycznia br. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. 

Państwa Radnych Rady Dzielnicy, Mieszkańców dzielnicy i Radnych Rady Miasta proszę o przybycie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Po wejściu na salę posiedzeń Państwo Radni zdezynfekują ręce oraz zajmą miejsce każda lub każdy przy osobnym miejscu.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii rekomendujemy udział w posiedzeniu Mieszkańców dzielnicy za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Dzielnicy nr 8 pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

 

Proponowany porządek 41. posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z 40. posiedzenia Rady w dn. 08.12.2021 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o objęcie terenu dzielnicy monitoringiem wizyjnym.
10. Dyskusja budżetowa.
11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy posiedzeniami Rady.
12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
13. Komunikaty i zaproszenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.