46. posiedzenie Rady Dzielnicy

Informujemy, że 46. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
 odbędzie się w dn. 7 czerwca br. (wtorek) w siedzibie Rady Dzielnicy
nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Pomieszczenie zostanie
udostępnione od godz. 18:30.

Proponowany porządek  posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wręczenie gratulacji w związku z objęciem mandatu radnego Rady Dzielnicy.
5. Przyjęcie protokołu nr 6/2022 z 45. posiedzenia Rady w dn. 10.05.2022 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
9. Dyskusja nt. potrzeb Dzielnicy w związku z przygotowaniem propozycji Rady
do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2023.
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.