Porządek 47. posiedzenia w dn. 21 czerwca 2022 r. (wtorek)

Informujemy, że  47. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 21 czerwca br. (wtorek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.
Pomieszczenie zostanie udostępnione od godz. 18:30.

Proponowany porządek posiedzenia. w dn. 21 czerwca 2022 r. (wtorek)
Początek posiedzenia: godz. 19:00

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wręczenie gratulacji w związku z objęciem mandatu radnego Rady Dzielnicy.
5. Przyjęcie protokołu nr 7/2022 z 46. posiedzenia Rady w dn. 07.06.2022 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku nr L8/12/IX pn.
#ROWEROWE KATOWICE – Droga rowerowa wzdłuż ul. Kochłowickiej. Odcinek
od ul. Witosa w kierunku ul. Bocheńskiego złożonego do Budżetu
Obywatelskiego na rok 2023.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8
Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2023.
11.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
12.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
13.Komunikaty i zaproszenia.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie posiedzenia.