70. posiedzenie – 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

Informujemy, że 70. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,odbędzie się w dn. 13 maja 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie RadyDzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.   Proponowany porządek  posiedzenia:  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.2. Powołanie sekretarza posiedzenia.3. Przyjęcie porządku posiedzenia.4….

dowiedz się więcej