Skład Rady – Kadencja „2018-2022”

od 10-05-2022

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk
Zastępca przewodniczącego Zarządu – Marek Kościelny
Sekretarz Zarządu –  Robert Czerner

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus
Wiceprzewodnicząca Rady –  Elżbieta Praus

Radni:

BIELSKI BARTOSZ
NACHLIK KAMIL 
DĄBROWSKA ​KATARZYNA
GRANISZ ​WALDEMAR
KOŚCIELNY ​MAREK
NAWARA SONIA
MIODOŃSKI ​ARKADIUSZ
PAJĄK ​TERESA
​PIETRASIK ​PAWEŁ
SIPEK ​TOMASZ
URBAŃSKI ​MATEUSZ

 

od 17-09-2019

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk
Zastępca przewodniczącego Zarządu – Marek Kościelny
Sekretarz Zarządu –  Robert Czerner

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus
Wiceprzewodnicząca Rady –  Elżbieta Praus

 

Radni:

BIELSKI BARTOSZ
BORAWSKI ​WIESŁAW
DĄBROWSKA ​KATARZYNA
GRANISZ ​WALDEMAR
KOŚCIELNY ​MAREK
NAWARA SONIA
MIODOŃSKI ​ARKADIUSZ
PAJĄK ​TERESA
​PIETRASIK ​PAWEŁ
SIPEK ​TOMASZ
URBAŃSKI ​MATEUSZ

Do dnia 16-09-2019:

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk
Zastępca przewodniczącego Zarządu – Marek Kościelny
Sekretarz Zarządu –  Robert Czerner

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus
Wiceprzewodnicząca Rady –  Elżbieta Praus

Radni:

BIELSKI BARTOSZ
BORAWSKI ​WIESŁAW
DĄBROWSKA ​KATARZYNA
GRANISZ ​WALDEMAR
KOŚCIELNY ​MAREK
KUJDA ​RADOSŁAW
MIODOŃSKI ​ARKADIUSZ
PAJĄK ​TERESA
​PIETRASIK ​PAWEŁ
SIPEK ​TOMASZ
URBAŃSKI ​MATEUSZ


Do dnia 04-02-2019:

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk
Zastępczyni przewodniczącego Zarządu – Elżbieta Praus
Sekretarz Zarządu –  Bartosz Bielski

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus
Wiceprzewodniczący Rady –  Robert Czerner

Radni:
BORAWSKI ​WIESŁAW
DĄBROWSKA ​KATARZYNA
GRANISZ ​WALDEMAR
KOŚCIELNY ​MAREK
KUJDA ​RADOSŁAW
MIODOŃSKI ​ARKADIUSZ
PAJĄK ​TERESA
​PIETRASIK ​PAWEŁ
SIPEK ​TOMASZ
URBAŃSKI ​MATEUSZ