Uchwały

 

Poniżej zamieszczamy informacje na temat  uchwał na poszczególnych posiedzeniach .

( na podstawie danych :https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=111773&idt=530 )

 

66 Posiedzenie z dnia 08.01.2024 r

 • uchwała nr 279/2023 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2024 Uchwała nr 279 RD 8.pdf
 • uchwała nr 280/2023w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 Uchwała nr 280 RD 8.pdf

65 Posiedzenie z dnia 11.12 .2023 r

 • uchwała nr 278/2023 w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w  związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Załęskiej Hałdy w Katowicach UCHWAŁA nr 278 RD 8.pdf

64 Posiedzenie z dnia 06.11 .2023 r

 • uchwała nr 277/2023  w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Zajęcia sportowe z elementami boksu” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 277 RD 8.pdf
 •  

63 Posiedzenie z dnia 10.10 .2023 r

 • chwała nr 272/2023 w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bocheńskiego w Katowicach UCHWAŁA nr 272 RD 8.pdf
 • uchwała nr 273/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 257/2023 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy UCHWAŁA nr 273 RD 8.pdf
 • uchwała nr 274 /2023 w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Spotkajmy się w bibliotece – podróże i literatura blisko nas” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 274 RD 8.pdf
 • uchwała nr 275 /2023  w sprawie: zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Montaż dwóch ławek przy trakcie pieszym pomiędzy pawilonem handlowym przy ul. Mościckiego 6 i Szkołą Podstawową nr 33” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 275 RD 8.pdf
 • uchwała nr 276/2023  w sprawie: zmiany Uchwały nr 245/2023 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2023 UCHWAŁA nr 276 RD 8.pdf

62 Posiedzenie z dnia  5.09 oraz II termi z dnia 12.09 .2023 r

 • uchwała nr 268/2023  r. w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji lokalizacji progów zwalniających na ul. Barlickiego UCHWAŁA nr 268 RD 8.pdf
 • uchwała nr 269/2023  w sprawie wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2024 UCHWAŁA nr 269 RD 8.pdf
 • uchwała nr 270/2023  w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach UCHWAŁA nr 270 RD 8.pdf
 • uchwała nr 271/2023  w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o udzielenie informacji ws. realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Droga Kochłowicka w ramach projektu L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade składanego do Budżetu Obywatelskiego oraz możliwości ponownego rozdystrybuowania środków w przypadku braku realizacji projektu UCHWAŁA nr 271 RD 8.pdf

61 Posiedzenie z dnia 20.06 .2023 r

 • uchwała nr 266/2023  w sprawie przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 266 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 267/2023 w sprawie wskazania priorytetów Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w zakresie propozycji zgłaszanych do Budżetu Miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 267 RD nr 8.pdf

60 Posiedzenie z dnia 06.06. .2023 r

Brak uchwalonych uchwał  

prowadzono dyskusje nad propozycjami Rady Dzielnicy do Budżetu Miasta Katowice na rok 2024.

59 Posiedzenie z dnia 09.05 .2023 r

 • uchwała nr 264/2023  w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich UM Katowice projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała nr 264 RD 8.pdf
 • uchwała nr 265/2023 w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań dla wykonania chodnika na Skwerze Danuty Siedzikówny „Inki” Uchwała nr 265 RD 8.pdf

58 Posiedzenie z dnia 04.04 .2023 r

 • uchwała nr 261/2023  w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z działalności za rok 2022 Uchwała nr 261 RD 8.pdf
 • uchwała nr 262/2023 w sprawie zaopiniowania propozycji rozbudowy parkingu przy ul. Rataja w rejonie Ronda Aleksandry Śląskiej Uchwała nr 262 RD 8.pdf
 • uchwała nr 263/2023  w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Transportu UM Katowice propozycji zmiany organizacji ruchu na ul. Bardowskiego Uchwała nr 263 RD 8.pdf

57 Posiedzenie z dnia 07.03 .2023 r

 • uchwała nr 260/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa Uchwała nr 260 RD 8.pdf

56 Posiedzenie z dnia 07.02.2023 r

 • uchwała nr 253/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji przez Biuro Rady Miasta projektu Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa celem umożliwienia jego przyjęcia przez Radę Uchwała nr 253 RD 8.pdf
 • uchwała nr 254/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady – wyrażenia sprzeciwu względem wycinki drzew i ograniczenia terenu wybiegu dla psów pomiędzy ul. Witosa a ul. Droga Kochłowicka dla utworzenia ścieżki rowerowej Uchwała nr 254 RD 8.pdf
 • uchwała nr 255/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zmiany przebiegu ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja celem umożliwienia powiększenia parkingu miejskiego przy ul. Rataja i Rondzie Aleksandry Śląskiej Uchwała nr 255 RD 8.pdf
 • uchwała nr 256/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa. LOOK VI (2023) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 Uchwała nr 256 RD 8.pdf
 • uchwała nr 257/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy Uchwała nr 257 RD 8.pdf
 • uchwała nr 258/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Transportu UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Rataja  Uchwała nr 258 RD 8.pdf
 • uchwała nr 259/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Budynków i Dróg UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic Bardowskiego i Rataja celem uniemożliwienia parkowania pojazdów Uchwała nr 259 RD 8.pdf

55 Posiedzenie z dnia 03.01 .2023 r

 • uchwała nr 245/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2023 Uchwała nr 245 RD 8.pdf
 • uchwała nr 246/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady dot. planowanych działań inwestycyjnych – zadania pn. Premier Park II zlokalizowanego na terenie Dzielnicy przy ul. Szwana i ul. Kolońskiej Uchwała nr 246 RD 8.pdf
 • uchwała nr 247/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych Uchwała nr 247 RD 8.pdf
 • uchwała nr 248/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady dot. możliwości utworzenia przystanku kolejowego na terenie Osiedla Witosa Uchwała nr 248 RD 8.pdf
 • uchwała nr 249/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do wykonania audytu oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Uchwała nr 249 RD 8.pdf
 • uchwała nr 250/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu Rady do wykonania do dnia 31 marca 2023 r. audytu oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Uchwała nr 250 RD 8.pdf
 • uchwała nr 251/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w wnioskiem o zorganizowanie spotkania z podmiotem władającym terenem parku przy ul. Dulęby Uchwała nr 251 RD 8.pdf
 • uchwała nr 252/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Transportu UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu – wyznaczenia linii na parkingu przy ul. Bardowskiego 1 Uchwała nr 252 RD 8.pdf

54 Posiedzenie z dnia 12.12 .2022 r

 • uchwała nr 242/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia ochrony akustycznej nieruchomości przy ul. Ossowskiego UCHWAŁA nr 242 RD 8.pdf
 • uchwała nr 243/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego UCHWAŁA nr 243 RD 8.pdf
 • uchwała nr 244/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o bezzwłoczne włączenie oświetlenia ulicznego w godzinach porannych i wieczornych wzorem lat ubiegłych UCHWAŁA nr 244 RD 8.pdf

 

53 Posiedzenie z dnia 14.11 .2022 r

 • uchwała nr 237/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Biegiem przez Załęże i Witosa” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 237 RD 8.pdf
 • uchwała nr 238/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Z babcią i dziadkiem aktywnie w przedszkolu” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 238 RD 8.pdf
 • uchwała nr 239/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Biura Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie protokołów z posiedzeń Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej organom Dzielnicy zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice UCHWAŁA nr 239 RD 8.pdf
 • uchwała nr 240/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wykonanie remontu chodników przy ul. Kossutha na odcinku od posesji nr 5 i nr 7 do skrzyżowania ulic Kossutha, Obroki, Wiśniowa, Pukowca UCHWAŁA nr 240 RD 8.pdf
 • uchwała nr 241/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o wprowadzenie w godz. 23:00 – 5:00 trybu nocnego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ulic Witosa i Obroki oraz ulic Kossutha, Obroki, Wiśniowa, Pukowca UCHWAŁA nr 241 RD 8.pdf

 

 • uchwała nr 253/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji przez Biuro Rady Miasta projektu Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa celem umożliwienia jego przyjęcia przez Radę Uchwała nr 253 RD 8.pdf
 • uchwała nr 254/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady – wyrażenia sprzeciwu względem wycinki drzew i ograniczenia terenu wybiegu dla psów pomiędzy ul. Witosa a ul. Droga Kochłowicka dla utworzenia ścieżki rowerowej Uchwała nr 254 RD 8.pdf
 • uchwała nr 255/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zmiany przebiegu ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja celem umożliwienia powiększenia parkingu miejskiego przy ul. Rataja i Rondzie Aleksandry Śląskiej Uchwała nr 255 RD 8.pdf
 • uchwała nr 256/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa. LOOK VI (2023) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 Uchwała nr 256 RD 8.pdf
 • uchwała nr 257/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy Uchwała nr 257 RD 8.pdf
 • uchwała nr 258/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Transportu UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Rataja  Uchwała nr 258 RD 8.pdf
 • uchwała nr 259/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Budynków i Dróg UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic Bardowskiego i Rataja celem uniemożliwienia parkowania pojazdów Uchwała nr 259 RD 8.pdf

 

51 Posiedzenie z dnia 04.10 .2022 r

 • uchwała nr 227/2022 w sprawie wystąpienia na wniosek Mieszkańców do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Rataja UCHWAŁA nr 227 RD 8.pdf
   
 • uchwała nr 228/2022 w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wyznaczenie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Bardowskiego na wysokości posesji nr 1 i dalej UCHWAŁA nr 228 RD 8.pdf

50 Posiedzenie z dnia 06.09.2022 r

 • uchwała nr 223/2022  w sprawie wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2023 UCHWAŁA nr 223 RD 8.pdf
 • uchwała nr 224/2022 w sprawie organizacji VII Spotkania Liderów Osiedla Witosa UCHWAŁA nr 224 RD 8.pdf
 • uchwała nr 225/2022 w sprawie wystąpienia do spółki Katowickie Inwestycje SA z wnioskiem o wykonanie przeglądu studzienek w ciągu ul. Witosa na całej jej długości UCHWAŁA nr 225 RD 8.pdf
 • uchwała nr 226/2022  w sprawie wystąpienia do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z wnioskiem o zmianę harmonogramu mycia ulic na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 226 RD 8.pdf

49 Posiedzenie z dnia 23.08.2022 r

48 Posiedzenie z dnia 18.08.2022 r

 • uchwala nr 218/2022  w sprawie: ponownego zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku nr L8/12/IX pn. #ROWEROWE KATOWICE – Droga rowerowa wzdłuż ul. Kochłowickiej. Odcinek od ul. Witosa w kierunku ul. Bocheńskiego złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 UCHWAŁA nr 218 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 219/2022 w sprawie: wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o rozebranie chodnika przy ul. Bardowskiego wzdłuż parkingu i powiększenie parkingu UCHWAŁA nr 219 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 220/2022  w sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Ossowskiego przy bezpośrednim wyjściu z terenu targu warzywnego. UCHWAŁA nr 220 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 221/2022  w sprawie: wystąpienia do Zakładu Zieleni Miejskiej o montaż ławek na murku przy przystanku na Placu św. Herberta UCHWAŁA nr 221 RD nr 8.pdf

47 Posiedzenie z dnia 21.06.2022 r

 • uchwała nr 215/2022  sprawie odstąpienia od zaopiniowania wniosku nr L8/12/IX pn. #ROWEROWE KATOWICE – Droga rowerowa wzdłuż ul. Kochłowickiej. Odcinek od ul. Witosa w kierunku ul. Bocheńskiego złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w związku z brakiem opinii jednostek merytorycznych odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku UCHWAŁA nr 215 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 216/2022 w sprawie przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2023 UCHWAŁA nr 216 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 217/2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu wykonania przycinki trawników na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 217 RD nr 8.pdf

46 Posiedzenie z dnia  07 czerwca 2022r

 • uchwała nr 214/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu względem proponowanego projektu w zakresie infrastruktury rowerowej pn.: „Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa” UCHWAŁA nr 214 RD 8.pdf

45 Posiedzenie z dnia 10.05.2022 r

 • uchwała nr 209/2022  w sprawie uzupełnienia składu Rady w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu Radnego UCHWAŁA nr 209 RD 8.pdf
 • uchwała nr 210/2022  w sprawie objęcia patronatem imprezy pn. Dni Osiedla Witosa organizowanej w roku 2022 przez Miejski Dom Kultury Koszutka UCHWAŁA nr 210 RD 8.pdf
 • uchwała nr 211/2022  w sprawie przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji utworzenia przystanku kolejowego na terenie Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z konsultacjami społecznymi projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”” UCHWAŁA nr 211 RD 8.pdf
 • uchwała nr 212/2022 w sprawie odstąpienia od zaopiniowania przez Radę projektu uchwały Rady Miasta Katowice ws. ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice UCHWAŁA nr 212 RD 8.pdf
 • uchwała nr 213/2022  w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Cele priorytetowe Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa na lata 2022-2027” UCHWAŁA nr 213 RD 8.pdf

44 Posiedzenie z dnia 12.04.2022 r

 • uchwała nr 205/2022 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 205.pdf
 • uchwała nr 206/2022 w sprawie zobligowania Zarządu Dzielnicy do poinformowania Mieszkańców Dzielnicy o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 206.pdf
 • uchwała nr 207/2022 w sprawie zobligowania Zarządu Dzielnicy do poinformowania Miejskiej Komisji Wyborczej Dzielnic o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 207.pdf
 • uchwała nr 208/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 201/2022 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 08 lutego 2022 r. ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2022 na zadania wskazane przez Radę UCHWAŁA nr 208.pdf

43 Posiedzenie z dnia 01.03.2022 r

 • uchwała nr 202/2022 w sprawie podjęcia działań na rzecz ograniczenia nieprawidłowego parkowania pojazdów na terenie Dzielnicy uchwała nr 202-2022.pdf
 • uchwała nr 203/2022  w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miast Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz optymalizacji połączeń komunikacji zbiorowej do i z Osiedla Witosa uchwała nr 203-2022.pdf
 • uchwała nr 204/2022 w sprawie wystąpienia do Urzędu Miast Katowice z wnioskiem o wykonanie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ossowskiego od garaży do ul. Kochłowickiej 100 uchwała nr 204-2022.pdf

42 Posiedzenie z dnia 08.02.2022 r

 • uchwała nr 200/2022 .w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki uchwała nr 200.pdf
 • uchwała nr 201/2022  w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2022 na zadania wskazane przez Radę uchwała nr 201.pdf

 

41 Posiedzenie z dnia 11.01.2022 r

Uchwała nr 198/2022  w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2022 Uchwała nr 198.pdf

Uchwała nr 199/2022  w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o objęcie terenu dzielnicy monitoringiem wizyjnym Uchwała 199.pdf

 

40 Posiedzenie z dnia 08.12.2021 r

uchwała nr 197/2021  w sprawie poparcia petycji Mieszkańców Osiedla Witosa w sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa)uchwała RJP 8.pdf

39 Posiedzenie z dnia 03.11.2021 r

uchwała nr 190/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. DZIŚ AKTYWNY PRZEDSZKOLAK- JUTRO ODPOWIEDZIALNY DOROSŁY złożonego przez p. I___ R___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 190.pdf

uchwała nr 191/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Doposażenie Ogrodu Społecznego „Zielona Oaza” na Osiedlu Witosa w urządzenia do ćwiczeń, nasadzenia oraz zadaszenie nad siedziskiem (altana) złożonego przez p. A___ K___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 191.pdf

uchwała nr 192/2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowe z elementami boksu złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 192.pdf

uchwała nr 193/2021  w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez p. D___ S___-H___ wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Biblioteka inspiruje, edukuje, integruje – spotkania autorskie, podróżnicze i edukacyjne oraz zakup książek związanych z tą tematyką składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 193.pdf

uchwała nr 194/2021 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez Klub Sportowy „Olimpijczyk” wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerw międzysemestralnych i wakacji składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 194.pdf

uchwała nr 195/2021  w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ochrony drzew na terenie tzw. parku przy ul. Dulęby Uchwała 195.pdf

uchwała nr 196/2021  w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem dot. wykonania połączenia inwestycji przy ul. Szwana z przystankami autobusowymi i traktem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Rataja Uchwała 196.pdf

38 Posiedzenie z dnia (05.10)12.10.2021 r

uchwała nr 185/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu Rady ds. opracowania planu działań organów Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa–„Bezpieczne Osiedle Witosa”.Uchwała 185.pdf

uchwała nr 186/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie demontażu chodnika wzdłuż ul. Witosa.Uchwała 186.pdf

uchwała nr 187/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie skomunikowania linii M10 z autobusami jadącymi z i do Osiedla Witosa.Uchwała 187.pdf

uchwała nr 188/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie objęcia patronatem i wsparciem organizacyjnym imprezy charytatywnej pod roboczą nazwą Osiedlowy Kiermasz dla Amelki.Uchwała 188.pdf

uchwała nr 189/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: organizacji przez Radę cyklicznych spotkań z Mieszkańcami dot. bezpieczeństwa Uchwała 189.pdf

 

37 Posiedzenie z dnia 07.09.2021 r

 

 

37 Posiedzenie z dnia 07.09.2021 r

Uchwała nr 181/2021
 z dnia 07 września 2021 w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 181.pdf
Uchwała nr 182/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice Uchwała 182.pdf
Uchwała nr 183/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru Uchwała 183.pdf
Uchwała nr 184/2021 z dnia 07 wrzesnia 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki Uchwała 184.pdf

36 Posiedzenie z dnia 29.06.2021 r

Uchwała nr 179/2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z
dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa

Uchwała nr 180/2021 w sprawie: zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade.

 

35 Posiedzenie z dnia 04.05.2021 r

Uchwała nr 175 w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha celem odciążenia ulicy Stawka,
Uchwała nr 176 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki,
Uchwała nr 177 w sprawie przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2022,
Uchwała nr 178 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie wizji lokalnej na terenach we władaniu SRK położonych przy ul. Obroki z udziałem służb miejskich, straży miejskiej z zaproszeniem SRK

34 Posiedzenie z dnia 04.05.2021 r

Uchwała nr 172/2021 ws. zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego.

Uchwała nr 173/2021 ws. przyjęcia programu działania
organu Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Uchwała nr 174/2021 ws. zobligowania wspólnie
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022.

33 Posiedzenie z dnia 20.04.2021 r

Uchwała nr 170/2021 ws. zaopiniowania projektu zmiany
organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90.

Uchwała nr 171/2021 ws. upoważnienia
Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocnicze nr 8 Osiedle Witosa do wystąpienia z wnioskiem o poparcie starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 dot. utworzenia na terenie dzielnicy przystanku kolejowego do Radnych Rady Miasta Katowice bieżącej kadencji samorządu wybranych z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, Posłów na Sejm RP i Senatora RP wybranych z okręgów wyborczych obejmujących teren Miasta Katowice.

32 Posiedzenie z dnia

Uchwała nr 167/2021 ws. głosowania RJP nr 8 w wyborach Rady Seniorów Miasta Katowice.

Uchwała nr 168/2021 ws. uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas.

Uchwała nr 169/2021 ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy.

31 Posiedzenie z dnia 01.02.2021

W związku z niemożnością stwierdzenia prawomocności obrad ze względu na niewystarczającą liczbę radnych, Przewodniczący wyznaczył II termin 31. posiedzenia Rady w dn. 8 lutego 2021 r. o godz. 19:00

Uchwała nr 164/2021 ws. ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy.

Uchwała nr 165/2021 ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę.

Uchwała nr 166/2021 ws. przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M”.

30 Posiedzenie z dnia 30.11.2020 r.
(zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8) /Online/

Uchwała nr 163/2020 Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice

 

29 Posiedzenie z dnia 12.11.2020 r. /online/

Uchwała nr 158/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___.


Uchwała nr 159/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___


Uchwała nr 160/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___.


Uchwała nr 161/2020 Uchwała ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin złożony przez p. P___ P___


Uchwała nr 162/2020 Uchwała ws. przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami).

 

28 Posiedzenie z dnia 06.10.2020 r.

Uchwała nr 154/2020 Uchwała ws. wystąpienia na wniosek
Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka.

Uchwała nr 155/2020 Uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego.

Uchwała nr 156/2020 Uchwała ws. przekazania do Zarządu Transportu
Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900.

Uchwała nr 157/2020 Uchwała ws. wystąpienia do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o usunięcie pustostanu na terenie Placu św. Herberta

 

27 Posiedzenie z dnia 31.08.2020 r.

Uchwała nr 151/2020 uchwała ws. wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021.

Uchwała nr 152/2020 uchwała ws. zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla.

Uchwała nr 153/2020 uchwała ws. skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia.

26 Posiedzenie z dnia 23.07.2020 (zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8)

Uchwała nr 149/2020 uchwała ws. zaopiniowania na prośnę Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów wniosku p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Uchwała nr 150/2020 uchwała ws. przyjęcia stanowiska Rady
oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115.

25 Posiedzenie z dnia 22.06.2020

146/2020. uchwała ws. przyjęcia wniosków Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Budżetu Miasta Katowice na rok 2021.

147/2020 uchwała ws. delegowania przedstawiciela Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Społecznego Zespołu Doradczego
Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

148/2020 uchwała ws. przyjęcia stanowiska Rady
względem propozycji podjęcia przez Urząd Miasta działań mających na celu poprawę sytuacji
na Os. Witosa w obszarze parkowania pojazdów.

24 posiedzenie z dnia 11.05.2020 r.

140/2020. uchwała ws. przyjęcia uwag Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024”.

141/2020. projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 131/2020 Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie: rozdysponowania
środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych
do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.

142/2020 projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów
mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

143/2020 uchwała ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z
eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie
terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.

144/2020 uchwała ws. wystąpienia do Wydziału
Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania
się samochodów ciężarowych po ul. Obroki.

145/2020 uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego
przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby.

Posiedzenie 23 03.03.2020

134/2020 w sprawie: wyrażenia poparcia Rady dla petycji Mieszkańców Osiedla Witosa ws. utworzenia stacji kolejowej lub przystanku kolejowego na terenie dzielnicy,
135/2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem dotyczącym podjęcia przez Urząd Miasta Katowice i stosowne jednostki miejskie kompleksowych prac na rzecz uspokojenia ruchu na ul. Obroki,
136/2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o odtworzenie zieleni po południowo-wschodniej stronie Ronda Aleksandry Śląskiej,
137/2020 w sprawie: przystąpienia przez Radę do współorganizacji 7. Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich,
138/2020 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zapewnienie 350 medali na potrzeby współorganizowanego przez Radę 7. Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich,
139/2020 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice ws. skierowania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wniosku o wykonanie niezapowiedzianej kontroli poziomu hałasu na wysokości podwórza przy nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Obroki 97, 99, 101, 103 w dniu roboczym.

 

Posiedzenie 22 19.02.2020 (posiedzenie zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8)

133/2020. wnioski Rady do przedmiotu zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja

Posiedzenie 21 04.02.2020

131/2020.
projekt uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.

132/2019.
projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zmianę trasy i sposobu kursowania linii autobusowej nr 900.

 

Posiedzenie 20 09.01.2020

128/2020 Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o połączenie ulic Szwana i Rataja łącznikiem drogowym i traktem pieszo-rowerowym
129/2020 O opracowanie Strategii rozwoju JP nr 8 na la ta 2021-30
130/2020 Poparcie postulatów mieszkańców Osiedla zawartych w petycji do Prezydenta Miasta a dotyczących linii rozdrabniania tworzyw sztucznych HALLER SA

 

Posiedzenie 19 10.12.2019

 • 124/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice ws. wytyczenia nowego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Obroki.
 • 125/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o wykonanie badań poziomu hałasu przy ulicy Obroki w rejonie posesji nr 43-47, 69 i 90.
 • 126/2019 – uchwała ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wybrukowanie dojścia od przejścia dla pieszych przez ul. Witosa w rejonie skrzyżowania z ul. Dulęby po wschodniej stronie drogi.
 • 127/2019 – uchwała ws. wystąpienia Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Witosa.

Posiedzenie 18 .11.2019

115/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Spotkajmy się w Bibliotece- spotkania autorskie . . . . ”.
116/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Ogrody Społeczne „Zielona Oaza na osiedlu Witosa””
117/2019 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy Lokalnej:”Z Babcia i Dziadkiem aktywnie w przedszkolu”
118/2019 Rozpatrzenie wniosku Wydz. Transportu UM Katowice w sprawie progów zwalniających na ul Obroki przy budynku nr 90a
119/2019 Wystąpienie do Wydz. Transportu UM Katowice o podjęcie działań na rzec bezpieczeństwa pieszych na ul Obroki w rejonie Obroki 90.
120/2019 Wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o pilną wizję lokalną z zainteresowanymi hałasem pochodzącym od autostrady A4
121/2019 Wystąpienie do Wydz. Transportu /zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów w rejonie Ronda A. Śląskiej
122/2019 Zmiana uchwały 88/2019 dot. zorganizowania przez zarząd spotkania mieszkańców z radnymi miejskimi
123/2019 Wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice o uwzględnienie ul. Chodnikowej w wykazie dróg gminnych i powiatowych.

 

Posiedzenie 17 08.10.2019

113/2019 – projekt uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zorganizowanie spotkania otwartego z mieszkańcami nt. planowanej inwestycji budowy linii rozdrabniania tworzyw sztucznych przy ul. Obroki z udziałem inwestora.

114/2019 – projekt uchwały ws. zainicjowania przez Radę organizacji akcji pn. Spotkania z Książką w przedszkolach na terenie dzielnicy.

Posiedzenie 16 17.09.2019

106/2019 –  
​107/2019 – ws. stwierdzenia objęcia mandatu Radnej Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 
​108/2019 – ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
Katowice z wnioskiem o zabezpieczenie terenów mieszkalnych przed ruchem samochodów ciężarowych.
   
​109/2019 – s. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Kochłowickiej.  
110/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przycięcie drzew po północnej stronie ul. Obroki celem
zwiększenia ilości światła na ciągu pieszym.
   
111/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o naprawę oświetlenia pod wiaduktem wzdłuż ul. Wiśniowej.    
112/2019 – ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o naprawę włazów do urządzeń podziemnych na trakcie pieszym pod wiaduktem wzdłuż ul. Wiśniowej.    

Posiedzenie 15 09.07.2019

99/2019 – Uchwała w sprawie podjęcia działań w związku z działaniami skutkującymi niszczeniem terenów zielonych podczas prowadzenia prac inwestycyjnych na terenie Osiedla Witosa  
​100/2019 – z Wnioskiem o ustawienie przy drodze zbiorczej przy autostradzie A4 znaku informujacego o zakazie wjazdu na teren Osiedla Witosa samochodów ciężarowych powyżej 3,5t w lokalizacji umożliwiającej zawrócenie.  
​101/2019 – Wniosek o wykonanie przez służby miejskie przeglądu oznakowania pionowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa    
​102/2019 – Uchwała z wnioskiem o ustawienie znaku B-36
„zakaz zatrzymywania się” po południowej stronie Kossutha na odcinku od ul Witosa do ul Slawka
 
103/2019 – Uchwała z wnioskiem o o prowadzenie odpowiedniej pielęgnacji zieleni w szczególności podlewanie nowo nasadzonych drzew.    
104/2019 – Uchwała z wnioskiem o utworzenie przejścia dla pieszych przez ul Witosa po południowej stronie Ronda Aleksandry Śląskiej    
105/2019 – Uchwała z wnioskiem o zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przejazdu dla rowerów przy Rondzie Aleksandry Śląskiej    

Posiedzenie 14 04.06.2019

 

91/2019 ws. objęcia patronatem przez Radę Turnieju
Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019.
 
​92/2019 ws. objęcia patronatem przez Radę
Międzyprzedszkolnej Spartakiady o tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
 
​93/2019 ws. wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu
UM Katowice z wnioskiem o zakup medali i pucharów na potrzeby organizacji pod patronatem Rady
Turnieju Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019 oraz Międzyprzedszkolnej Spartakiady o
tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
   
​94/2019 ws. przyjęcia propozycji Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2020.
 
95/2019 ws. wsparcia organizacji cyklu imprez
środowiskowych dla rodziców z małymi dziećmi pod roboczą nazwą „Piknik z chustą”
   
96/2019 ws. wystąpienia do
Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie przez Zakład Zieleni Miejskiej pilnej naprawy
ze względów bezpieczeństwa tzw. Ekstremalnego placu zabaw (pumptruck) przy ul. Grabskiego.
   
97/2019 ws.
wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o odtworzenie wyjazdu do drogi głównej
przy ul. Obroki z prawoskrętem na wysokości posesji nr 51.
   
98/2019 ws. wystąpienia do
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wykonanie zabezpieczenia wylotu ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Witosa i Sławka do ul. Kossutha po południowej skrajni drogi.
   

Posiedzenie 13 14.05.2019

87/2019 – Zaopiniowanie propozycji montażu kolejnego progu zwalniającego. uchwała 87-19.pdf
​88/2019 – Zobowiązanie RJP8 do zorganizowania w terminie do 30 Listopada spotkanie z Radnymi Rady Miasta z Okręgu RJP8 uchwała 88-19.pdf
​89/2019 – o objęcei patronatem siedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich.   uchwała 89-19.pdf
​90/2019 – z wnioskiem o rewitalizację stawu Kozubek przy ul.Obroki uchwała 90-19.pdf

Posiedzenie 12 02.04.2019

79/2019 – o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ulicy Michejdy na wysokości starej cegielni   uchwała 79-19.pdf
​80/2019 – o regularne interwencje służb miejskich w miejscach regularnie zaśmiecanych   uchwała 80-19.pdf
​81/2019 – dokonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie jednostki   uchwała 81-19.pdf
​82/2019 – o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po byłej kopalni Kleofas   uchwała 82-19.pdf
​83/2019 – o podjęcie działań na rzecz zwiekszenia bezpieczeństwa na przejścia dla pieszych przy wylocie Kwiatkowskiego do ronda Józefa Olejniczaka   uchwała 83-19.pdf
​84/2019 – o przygotowanie przez instytucje miejskie działań o charakterzae wspólnotwórczym i integrującym dla nowych mieszkańców.   uchwała 84-19.pdf
​85/2019 – o podjęcei interwencji stosownych służb miejskich w związku z odorem dochodzących z terenów uprawnych i hodowli   uchwała 85-19.pdf
​86/2019 – ws wykonania bieżących napraw chodników i modernizacji ciągów pieszych na terenie dzielnicy w szczególno sci w rejonie ul.Obroki od strony Kopalni   uchwała 86-19.pdf

Posiedzenie 11 05.03.2019

74/2019 – z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Barlickiego wraz z wykonaniem niezbędnego obniżeniem krawężnika od strony Placu św. Herberta.   uchwała 74-19.pdf
​75/2019 – z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 115.   uchwała 75-19.pdf
​76/2019 z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900.   uchwała 76-19.pdf
​77/2019 – z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej.   uchwała 77-19.pdf
​78/2019 – do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich. uchwała 78-19.pdf

Posiedzenie 10 05.02.2019

​65/2019 – rezygnacja Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji złożona przez p. Bartosza Bielskiego.   uchwała 65-19.pdf
​66/2019 – wybór Sekretarza Zarządu   uchwała 66-19.pdf
​67/2019 – wybór Wiceprzewodniczącej Rady   uchwała 67-19.pdf
​68/2019 – wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu   uchwała 68-19.pdf
​69/2019 – Rozdysponowanie środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczone do dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę uchwała 69-19.pdf
​70/2019 – o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu
wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew w Lesie Kochłowickim
Po północnej stronie autostrady.
  uchwała 70-19.pdf
​71/2019 – do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka Szwana i Walerego Sławka.   uchwała 71-19.pdf
​72/2019 – do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie
systemu katowickiego roweru miejskiego następujących wskazanych lokalizacji na terenie
Jednostki Pomocniczej nr 8:

1/ w rejonie skrzyżowania ulic Obroki i Witosa;

2/ w rejonie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego przy ul. Obroki;

3/ w rejonie skrzyżowania ulic Ossowskiego, Rataja, Michejdy;

4/ w rejonie wejścia do lasu w sąsiedztwie pętli autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego;

5/ w rejonie wejścia do lasu w sąsiedztwie stacji rozdzielni gazu przy ul. Barlickiego;

6/ w rejonie przystanku Katowice Osiedle Witosa Droga Kochłowicka.
  uchwała 72-19.pdf
​73/2019 – z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej w sezonie zimowym 2019-2020.   uchwała 73-19.pdf

Posiedzenie 09 09.01.2019

​61/2019 – Wniosek o stworzenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Witosa (Sławka- Kossutha)
62/2019 – Uchwała o stworenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Witosa
63/2019 – Uchwała o zagospodarowanie Skweru Ofiar Tragedii 1896 w Kopalni Kleofas.
64/2019 – Uchwała o umieszczenie Barierek po wschodniej części ronda Józefa Olejniczka.

Posiedzenie 08

57/2018                 Ponowienie prośby : lustra wyjazdowe przy
Obroki 59 i przy wyjeździe z
Biedronki na ul Michejdy
RJP8.VI.114                         
58/2018 Uporządkowanie terenu: Obroki 43
do skrzyżowania Wiśniowa Pukowca
RJP8.VI.115
59/2018 Uporządkowanie terenu po południowej
stronie ul Pukowca
RJP8.VI.115
60/2018 Podtrzymanie stanowiska odnośnie wykonania połączenia drogowego Dulęby i Grabskiego .

Posiedzenie 07

54/2018                  Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ System Informacji Osiedlowej
RJP8.VI.080   
55/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Nowa Zielona Przystań
RJP8.VI.080
56/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Na taneczną nutę
RJP8.VI.080

Posiedzenie 06

44/2018                     Do Prezydenta M Katowice  apel o 
przeniesienie
Zielonej Przystani z ul. Kossutha
RJP8.VI.105
RJP8.VI.110      
45/2018 Do W. Transportu/ zaopiniowanie
wniosku ws. zmiany organizacji
przejazdu na ul. Sławka
RJP8.VI.079
RJP8.VI.086
46/2018 Do Prezydenta o wiatę przystankową
dla przystanku K.Obroki Dulęby
RJP8.VI.111
47/2018 Do Prezydenta o zwiększenie ilości
ogólnodostępnych miejsc
parkingowych ul. Sławka i Szwana
48/2018 Do W. Transportu o zmianę
ograniczenia parkowania przy
ul. Sławka /7.00‑18.00 w dni robocze
RJP8.VI.079
49/2018 Do W. Transportu o dodatkowe
oznakowanie przejścia ul. Rataja/
znaki Uwaga Szkoła
RJP8.VI.079
50/2018 Do W. Transportu o lustro/ Obroki
wyjazd  z parkingu 59, 65e
RJP8.VI.079
51/2018 O zorganizowanie 15.12.2018r
II Jarmarku na osiedlu
Odbył sie
52/2018 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy
lokalnej
Akcent- „Słyszeć a słuchać, Patrzeć..”
RJP8.VI.069
53/2018 Do W. Transportu o lustro
Michejdy wyjazd z „Biedronki”
RJP8.VI.079

Posiedzenie 05

39/2018                       Do W. Transportu o szykany na łączniku
ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego
RJP8.VI.088                            
40/2018 Do Prezydenta M. Katowice o zwiększenie
ilości drzew i krzewów
RJP8.VI.089
41/2018 Do Prezydenta M. Katowice /utworzenie
stref zacienionych na placu zabaw
Plac Św. Herberta
RJP8.VI.089
42/2018 Do W. Transportu /lustro drogowe U-18
na skrzyżowaniu Kossutha i Sławka
(Obroki 43 -Kossutha 3)
RJP8.VI.079
43/2018 Do Prezydenta M. Katowice /o remont        oświetlenia wzdłuż ul. Obroki
(Wiśniowa -Witosa)

Posiedzenie 04

30/2018                  List gratulacyjny dla Honorowego Obywatela
Katowic/ Płatek Stanisław                                      
31/2018 Wystąpienie do Prezydenta o wyeliminowanie
zanieczyszczeń powietrza w rejonie ul. Obroki
RJP8.VI.077                        
RJP8.VI.086           
32/2018 Propozycje budżetowe do M. Katowice na 2019 r./     
1propozycja -skablowanie 110kV wzdłuż ul.
Witosa    
RJP8.VI.090 34/2018
33/2018 Pozytywna opinia do projektu przyst. autobusowych „K. Bugla” i „K. Załęże Stacja Kolejowa” 15/2018 RJP8.VI.031
34/2018 Apel do Prezydenta M. Katowice o podjęcie
działań usuwających linię energetyczną 110kV                        
32/2018 RJP8.VI.090
35/2018 Do Zakładu Zieleni Miejskiej o wykonanie
remontu oświetlenia na placu św. Herberta.
RJP8.VI.112
36/2018 Do Prezydenta M Katowice o doposażenie
przystanków w biletomaty
/W.Droga Kochłowicka i Os.Witosa II
RJP8.VI.103
37/2018 Do Prezydenta M Katowice o połączenie
w jedno przystanków O.Witosa  Kossutha
NFZ i O.Witosa Kossutha
RJP8.VI.103
38/2018 Do Prezydenta M Katowice o obsługę
przez linię nr 900 przystanku
O.Witosa Kossutha NFZ
RJP8.VI.103      

Posiedzenie 03

16/2018                                                                

Powołanie stanowiska pełnomocnika ds. organizacja imprez ,kulturalnych, sportowych

 

17/2018

Powierzenie stan. pełnomocnika ds. organizacji imprez/ Kościelny M.

 

18/2018

Apel do mieszkańców o udział w sprawie glosowania Budżet Obywatel.

 

19/2018

Wniosek do W. Promocji o tablice patronackie ul. |Szwana i Ofiar tragedii w kopalni Kleofas.

RJP8.VI.061                                                                   

20/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. szkół na ul. Witosa

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

21/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. obiektów użyteczności publicznej

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

22/2018

Wystąpienie do W. Transportu o opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na ul. Witosa.

RJP8.VI.050

23/2018

Wystąpienie do Prezydenta M Katowice o zwiększenie ilości stacji rowerowych / pięć lokalizacji

 

24/2018

 Do MZUiM o zabezpieczenie środków na rok 2019, na przebudowę ciągu pieszego abc-szkoła i skwer Sidzikówny.

RJP8.VI.007

25/2018

Do Rady Miasta o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy

RJP8.VI.038

RJP8.VI.048

26/2018

Opracować koncepcję ustanowienia nagrody środowiskowej /Zasłużony dla rozwoju Osiedla Witosa

 

27/2018

Do UM Katowice o przycinanie zieleni i odśnieżanie terenów /Kolońska, Ossowskiego i droga zbiorcza przy A4.

RJP8.VI.112

28/2018

Do W. Transportu o lepsze skomunikowanie z Giszowcem, Nikiszowcem, Murckami z pominięciem wjazdu do Centrum Katowic.                        

RJP8.VI.103

29/2018

Propozycje budżetowe do  M. Katowice na 2019 r./ 19 propozycji

RJP8.VI.074


RJP8.VI.075


RJP8.VI.078

Posiedzenie 02

5/2018                            

Zasady zgłaszania poprawek do protokołu

 

6/2018

Powołanie stanowiska Pełnomocnika Rady ds. seniorów

 

7/2018

Powierzenie stanowiska …


ds. seniorów / E. Praus

 

8/2018

Wykonanie kwerendy dokumentów i zasobów


w siedzibie Rady

 

9/2018

O przejęcie strony WWW przez Wydział Informatyki


UM Katowice

 

10/2018

O gromadzeniu zarejestrowanych materiałów dźwiękowych z posiedzeń RJP8

 

11/2018

O transmisji w internecie posiedzeń Rady

 

12/2018

O kontynuacji „Spotkań liderów osiedla”

 

13/2018

Objecie patronatem turnieju „Piłkaparzy” /Przedszkole nr 50

 

14/2018

Opina negatywna / przejęcie na stan 20 tablic informacyjnych na osiedlu

RJP8.VI.059

15/2018

Prośba o utworzenie przystanków komunikacji miejskiej autobusowej „Katowice Bugla” i „ Katowice Załęże Stacja kolejowa”

RJP8.VI.031

33/2018

Posiedzenie 01

01/2018                    Wybór Przewodniczącego RJP8/ K. Kraus
02/2018 Wybór Wiceprzewodniczącego RJP8/ R. Czerner
03/2018 Wybór P. Zarządu Rady/ M. Bonk
04/2018 Wybór WP. Zarządu Rady/ E. Praus i Sekretarza Zarządu Rady/ B. Bielski


Od uchwaly nr 61 wszystkie dostepne są na stronie BIP

https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=111773&idt=530

 

 

 

ROK 2019

 • uchwała nr 61/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie przejscia dla pieszych w ciagu ul. Witosa na odcinku od skrzyzowania z ul. Sławka do Skrzyżowania z ul. Kossutha (pdf)
 • uchwała nr 62/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławka do skrzyzowania z ul. Kossutha w miejsce dublujacego się chodnika po wschodniej stronie drogi (pdf)
 • uchwała nr 63/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zagospodarowania Skweru Ofiar Tragedii 1896r., w Kopalni Kleofas poprzez urządzenia zieleni i wyposażenie w podstawowe elementy małej architektury (pdf)
 • uchwała nr 64/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o umieszczenie po wschodniej stronie Ronda Józefa Olejniczaka barierek drogowych celem ochrony terenu zielonego oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych (pdf)
 • uchwała nr 65/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 66/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (pdf)
 • uchwała nr 67/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 68/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji  (pdf)
 • uchwała nr 69/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę (pdf)
 • uchwała nr 70/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew w Lesie Kochłowickim po północnej stronie autostrady (pdf)
 • uchwała nr 71/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka Szwana i Walerego Sławka (pdf)
 • uchwała nr 72/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie systemu katowickiego roweru miejskiego wskazanych lokalizacji na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 73/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej w sezonie zimowym 2019-2020 (pdf)
 • uchwała nr 74/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Barlickiego (pdf)
 • uchwała nr 75/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 115 (pdf)
 • uchwała nr 76/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900 (pdf)
 • uchwała nr 77/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej (pdf)
 • uchwała nr 78/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich (pdf)
 • uchwała nr 79/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ul. Michejdy (pdf)
 • uchwała nr 80/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice ze wskazaniem terenów Jednostki Pomocniczej nr 8 regularnie zaśmiecanych z wnioskiem o regularne interwencje służb miejskich w sprawie (pdf)
 • uchwała nr 81/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do dokonania przez organy Jednostki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Jednostki (pdf)
 • uchwała nr 82/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po byłej kopalni Kleofas w postaci zmniejszenia powierzchni pod tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i/lub parków technologicznych (pdf)
 • uchwała nr 83/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy wylocie ul. Kwiatkowskiego do Ronda Józefa Olejniczaka (pdf)
 • uchwała nr 84/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie przez instytucje miejskie działań o charakterze wspólnototwórczym i integrującym dla nowych mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 85/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie interwencji stosownych służb miejskich w związku z odorem dochodzącym z terenów uprawnych i hodowli zlokalizowanych w zachodniej części Jednostki Pomocniczej nr 8 celem ustalenia Źródeł odoru i podjęcia działań na rzecz jego eliminacji (pdf)
 • uchwała nr 86/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ws. wykonania bieżących napraw chodników i modenizacji ciągów pieszych na terenie dzielnicy (pdf)
 • uchwała nr 87/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Trasportu UM Katowice propozycji montażu progu zwalniającego na ul. Rataja (pdf)
 • uchwała nr 88/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zorganizowania przez Zarząd Jednostki spotkania Mieszkańców dzielnicy z Radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 89/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie objecia patronatem 6.Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich (pdf)
 • uchwała nr 90/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o rewitalizację Stawu Kozubek przy ul. Obroki (pdf)

​ROK 2020

 • uchwała nr 140/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia uwag Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” Uchwała 140.pdf
 • uchwała nr 141/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 131/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 141.pdf
 • uchwała nr 142/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 142.pdf
 • uchwała nr 143/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 143.pdf
 • uchwała nr 144/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki Uchwała 144.pdf
 • uchwała nr 145/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby Uchwała 145.pdf
 • uchwała nr 146/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2021 Uchwała 146.pdf
 • uchwała nr 147/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w KatowicachUchwała 147.pdf
 • uchwała nr 148/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji podjęcia przez Urząd Miasta działań mających na celu poprawę sytuacji na Os. Witosa w obszarze parkowania pojazdów Uchwała 148.pdf
 • uchwała nr 149/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku nr L8/06/VII p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 Uchwała 149.pdf
 • uchwała nr 150/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115 Uchwała 150.pdf
 • uchwała nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021 Uchwała 151.pdf
 • uchwała nr 152/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla Uchwała 152.pdf
 • uchwała nr 153/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie: rozpatrzenie skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia Uchwała 153.pdf
 • uchwała nr 154/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka Uchwała 154.pdf
 • uchwała nr 155/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego Uchwała 155.pdf
 • uchwała nr 156/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: przekazania do Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900 Uchwała 156.pdf
 • uchwała nr 157/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o usunięcie pustostanu na terenie Placu św. Herberta Uchwała 157.pdf
 • uchwała nr 158/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 158.pdf
 • uchwała nr 159/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: negatywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 159.pdf
 • uchwała nr 160/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 160.pdf
 • uchwała nr 161/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 161.pdf
 • uchwała nr 162/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami) Uchwała 162.pdf
 • uchwała nr 163/2020 z dnia 30 listopada 2020 w sprawie: wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała 163.pdf

​ROK 2021

 • uchwała nr 164/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy Uchwała 164.pdf
 • uchwała nr 165/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 165.pdf
 • uchwała nr 166/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M” Uchwała 166.pdf
 • uchwała nr 167/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: głosowania RJP nr 8 w wyborach Rady Seniorów Miasta Katowice Uchwała 167.pdf
 • uchwała nr 168/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas Uchwała 168.pdf
 • uchwała nr 169/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy Uchwała 169.pdf
 • uchwała nr 170/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 Uchwała 170.pdf
 • uchwała nr 171/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocnicze nr 8 Osiedle Witosa do wystąpienia z wnioskiem o poparcie starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 dot. utworzenia na terenie dzielnicy przystanku kolejowego do Radnych Rady Miasta Katowice wybranych z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, Posłów na Sejm RP i Senatora RP wybranych z okręgów wyborczych obejmujących teren Miasta Katowice Uchwała 171.pdf
 • uchwała nr 172/2021 z dnia 04 maja 2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego Uchwała 172.pdf
 • uchwała nr 173/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia programu działania organu Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku Uchwała 173.pdf
 • uchwała nr 174/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: zobligowania wspólnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022 Uchwała 174.pdf
 • uchwała nr 175/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha celem odciążenia ulicy Sławka Uchwała 175.pdf
 • uchwała nr 176/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki Uchwała 176.pdf
 • uchwała nr 177/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2022 Uchwała 177.pdf
 • uchwała nr 178/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie wizji lokalnej na terenach we władaniu SRK położonych przy ul. Obroki z udziałem służb miejskich, straży miejskiej z zaproszeniem SRK Uchwała 178.pdf
 • uchwała nr 179/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 179.pdf
 • uchwała nr 180/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade. Uchwała 180.pdf
 • uchwała nr 181/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 181.pdf
 • uchwała nr 182/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice Uchwała 182.pdf
 • uchwała nr 183/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru Uchwała 183.pdf
 • uchwała nr 184/2021 z dnia 07 wrzesnia 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki Uchwała 184.pdf