Terminy posiedzeń

 
Planowane terminy  posiedzeń Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa na rok 2024:
 
8 stycznia 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
12 lutego 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
4 marca 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
8 kwietnia 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
6 maja 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
3 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
17 czerwca 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00 posiedzenie budżetowe (propozycje wniosków Rady do Budżetu Miasta Katowice na 2024 rok)
2 września 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
7 października 2024 r., poniedziałek, godz. 19:00
 
 
 
 
Planowane terminy posiedzeń Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa na rok 2023
 
 3 stycznia 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 7 lutego 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 7 marca 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 4 kwietnia 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 9 maja 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 6 czerwca 2023 r., wtorek, godz. 19:00
 20 czerwca 2023 r., wtorek, godz. 19:00
posiedzenie budżetowe (propozycje wniosków Rady do Budżetu Miasta Katowice na 2024 rok)
 5 września 2023 r., wtorek, godz. 19:00
03.października 2023 r Wtorek godz. 19:00  10 października 2023 r., wtorek, godz. 19:00
25 października 2023r Wtorek godz.19:00
14 listopada 2023r wtorek godz.19:00 6 listopada 2023 r., poniedziałek, godz. 19:00
rozpatrzenie wniosków o Inicjatywę Lokalną na 2024 rok
04  grudnia 2023r wtorek godz.19:00  11 grudnia 2023 r., poniedziałek, godz. 19:00
(zmiany na podstawie uchwały UCHWAŁA nr 276/2023 )
 
 
 
Planowane terminy posiedzeń Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa na rok 2022
 
 
11 stycznia 2022 r., wtorek, godz. 19:00
1 lutego 2022 r., wtorek,   godz. 19:00
1 marca 2022 r., wtorek,   godz. 19:00
5 kwietnia 2022 r., wtorek, godz. 19:00
10 maja 2022 r., wtorek,    godz. 19:00
7 czerwca 2022 r., wtorek, godz. 19:00
21 czerwca 2022 r., wtorek, godz. 18:00

    posiedzenie budżetowe (propozycje wniosków Rady do Budżetu m. Katowice na 2023 r.)

6 września 2022 r., wtorek, godz. 19:00
28 września 2022 r., środa, godz. 11:00

    uroczyste posiedzenie z okazji 25 urodzin Dzielnicy połączone z konferencją
 
4 października 2022 r., wtorek, godz. 19:00
25 października 2022 r., wtorek, godz. 19:00
14 listopada 2022 r., poniedziałek, godz. 20:00 

    posiedzenie planowane  tylko w przypadku konieczności zaopiniowania wniosków o  Inicjatywę Lokalną na 2023 rok

13 grudnia 2022 r., wtorek, godz. 19:00

________________________________________________________

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w 2021 roku.
01.02.2021, poniedziałek, 19:00
01.03.2021, poniedziałek, 19:00
05.04.2021, poniedziałek, 19:00 – 20.04 wtorek , 19:00
10.05.2021, poniedziałek, 19:00
31.05.2021, poniedziałek, 19:00
21.06.2021, poniedziałek, 19:00
30.08.2021, poniedziałek, 19:00
16.09.2021, czwartek, 16:00 (Uroczyste posiedzenie)
04.10.2021, poniedziałek, 19:00
XX.10.2021, poniedziałek, 19:00
XX.11.2021, poniedziałek, 19:00
XX.12.2021, poniedziałek, 19:00

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii posiedzenia odbywają się w trybie online lub w Klubie „Plus” SM „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17. Udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy jest poprzez transmisję online udostępnianą na profilu Rady na portalu facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Mieszkańcy pragnący zabrać głos w dyskusji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zarządu celem połączenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Prosimy o każdorazowe sprawdzanie trybu obradowania.
(informacje podawane będą za pośrednictwem profilu Rady na portalu facebook.com oraz stronie internetowej www.rjp8.katowice.eu).

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w 2020 roku:

 • 9 stycznia (czwartek), godz. 19:00,
 • 4 lutego (wtorek), godz. 19:00,
 • 19 lutego(środa), godz 19:30 w trybie art.12 ust. 4 Statutu JP nr 8
 • 3 marca (wtorek), godz. 19:00,
 • 7 kwietnia (wtorek), godz. 19:00, –nie odbyło się COVID-19
 • 5 maja (wtorek), godz. 19:00 , zmiana na 11.05.2020 r
 • 2 czerwca (wtorek), godz. 19:00 ,zmiana na 22.06.2020 r (zmiana z powodu niedostepnosci sali)
 • 30 czerwca (wtorek), godz. 19:00 , 23.07.2020 r w trybie art.12 ust. 4 Statutu JP nr 8
 • 1 wrzenia (wtorek), godz. 19:00 , zmaina na 31 sierpnia  (poniedziałek)
 • 6 października (wtorek), godz. 19:00,
 • 3 listopada (wtorek), godz. 19:00,
 • 1 grudnia (wtorek), godz. 19:00.

26 Posiedzenie z dnia 23.07.2020
25 Posiedzenie z dnia 22.06.2020
24 posiedzenie z dnia 11.05.2020 r.
03.03.2020 r.


Terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w 2019 roku:

 • 08.01, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 09.01., środa, godz. 18.00;
 • 05.02, wtorek, godz. 19:00;
 • 05.03, wtorek, godz. 19:00;
 • 02.04, wtorek, godz. 19:00;
 • 07.05, wtorek, godz. 19:00;zmiana na 14.05, wtorek, godz. 19.00;
 • 04.06, wtorek, godz. 19:00;
 • 02.07, wtorek, godz. 19:00;zmiana na 9.07, wtorek, godz. 19.00;
 • 27.08, wtorek, godz. 18:00;  SESJA ODWOŁANA
 • 03.09, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 17.09, wtorek, godz, 19.00;
 • 01.10, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 8.10, wtorek, godz, 19.00;
 • 05.11, wtorek, godz. 19:00;
 • 12.11, wtorek, godz. 18:00;
 • 03.12, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 10.12, wtorek, godz, 19.00;