Porządek I sesji

1. Otwarcie Sesji. 2. Przedstawienie protokołu wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej z dnia 13 maja 2018 r. oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego. 3. Krótka autoprezentacja radnych Rady Jednostki Pomocniczej. 4. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej: 4.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej. 4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej…

dowiedz się więcej

Wyniki

1 ​KRAUS ​KRZYSZTOF     199 2 ​PIETRASIK ​PAWEŁ      57 3 ​PRAUS ​ELŻBIETA         41 4 ​GRANISZ ​WALDEMAR 40 5 BIELSKI ​BARTOSZ       34 6 ​URBAŃSKI ​MATEUSZ 33 7 ​BONK ​MICHAŁ            32 8 ​CZERNER ​ROBERT     32 9 ​BORAWSKI ​WIESŁAW  31…

dowiedz się więcej