Porządek 3. Posiedzenia

Proponowany porządek 3. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 28 sierpnia (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z 2. posiedzenia Rady w dn. 21.06.2018 r….

dowiedz się więcej

Porządek 2.Posiedzenia

Proponowany porządek 2. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 21 czerwca (czwartek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. 3. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 4. Przyjęcie porządku…

dowiedz się więcej

Porządek I sesji

1. Otwarcie Sesji. 2. Przedstawienie protokołu wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej z dnia 13 maja 2018 r. oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego. 3. Krótka autoprezentacja radnych Rady Jednostki Pomocniczej. 4. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej: 4.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej. 4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej…

dowiedz się więcej