31 posiedzenie – 1 lutego godz 19:00

Przeniesione na 8-02-2021 z powodu braku kworum.


Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informujemy, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Proponowany porządek 31. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 1 lutego 2021 r.

08 lutego 2021r(poniedziałek)

Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady.
 5. Przyjęcie protokołu nr 1/2021 z 29. posiedzenia Rady w dn. 12.11.2020 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr 2/2021 z 30. posiedzenia Rady w dn. 30.11.2020 r.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Informacja Sekretarza Zarządu z wydatkowania środków finansowych przez Radę w roku 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy.
 12. Dyskusja programowa nt. proponowanych zadań do realizacji przez Radę w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 109.
 16. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 17. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 18. Komunikaty i zaproszenia.
  18a – Wolne wnioski
 19. Zamknięcie posiedzenia.