32. posiedzenie – w dniu 1 marca

Informujemy, że 32. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8
Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 1 marca br. (poniedziałek)
w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul.Witosa 17 (pierwsze piętro).

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00.

Pomieszczenie zostanie udostępnione od godz. 17:30.
Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP
stanem epidemii informuję, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy
będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Proponowany porządek 32. posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady w związku ze 125.
  rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas.
 5. Przyjęcie protokołu nr 3/2021 z 31. posiedzenia Rady w dn. 01.02.2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr 4/2021 z II terminu 31. posiedzenia Rady w dn.
  08.02.2021 r.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia Stanowiska Rady względem zaproponowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego sieci linii metropolitalnych „M”.
 12. Komunikacja publiczna na terenie Osiedla Witosa – dyskusja problemowa.
 13. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 14. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 15. Komunikaty i zaproszenia.
 16. Zamknięcie posiedzenia.