39. posiedzenie – 3 listopada godz 19:00

39. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 3 listopada br. (środa) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii rekomendujemy udział w posiedzeniu Mieszkańców dzielnicy za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8
na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 11/2021 z 38. posiedzenia Rady w dn. 12.10.2021 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Sekretarza Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady ws. zorganizowania imprezy charytatywnej w dn. 24 października 2021 r. – Osiedle Witosa dla Amelki.
 9. Opiniowanie wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2022 złożonych do zaopiniowania przez Radę.
 10. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 11. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 12. Komunikaty i zaproszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.
  Przewodniczący