40 Posiedzenie – 8 Grudnia 2021

Szanowni państwo
 

40. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 8 grudnia br. (środa) w budynku

Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17
(pierwsze piętro). 
 
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. 
 
Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP
stanem epidemii rekomendujemy udział w posiedzeniu Mieszkańców
dzielnicy za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki
Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:
 

Do zaproszenia dołączamy poniżej proponowany porządek posiedzenia.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady w związku z 40.
jubileuszowym posiedzeniem Rady.
5. Przyjęcie protokołu nr 11/2021 z 38. posiedzenia Rady w dn. 12.10.2021 r.
6. Przyjęcie protokołu nr 12/2021 z 39. posiedzenia Rady w dn. 03.11.2021 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
8. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
9. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały ws. poparcia petycji Mieszkańców Osiedla
Witosa w sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa).
11.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
posiedzeniami Rady.
12.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
13.Komunikaty i zaproszenia.
14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie posiedzenia.