27 posiedzenie – 31 Sierpień 2020

27 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dniu. 31 sierpnia br. (poniedziałek)
w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”
przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro).

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii ,
udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online
na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8
na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Proponowany porządek 27. posiedzenia :

Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 6/2020 z 25. posiedzenia Rady w dn. 22.06.2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 7/2020 z 26. posiedzenia Rady w dn. 23.07.2020 r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla.
 11. Rozpatrzenie skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia.
 12. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 13. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 14. Komunikaty i zaproszenia.
 15. Zamknięcie posiedzenia.