50. posiedzenie Rady Dzielnicy – 6 września br. (wtorek)

informujmy , że 50. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
 odbędzie się w dn.6 września br. (wtorek) w siedzibie Rady Dzielnicy
nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Pomieszczenie zostanie
udostępnione od godz. 18:30.

 

Proponowany porządek  posiedzenia : 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 10/2022 z 49. posiedzenia Rady w dn. 23.08.2022 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. organizacji VII Spotkania Liderów Osiedla Witosa.
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.