51. posiedzenie- 4 października br. (wtorek)

Informujemy, że 51. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 4 października br. (wtorek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Pomieszczenie zostanie
udostępnione od godz. 18:30. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 11/2022 z 50. posiedzenia Rady w dn. 06.09.2022 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Informacja Przewodniczącego Rady nt. głosowania i wyników głosowania do
Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia na wniosek Mieszkańców do
Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz
zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Rataja.
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.