62. posiedzenie Rady Dzielnicy – 5 września 2023r

62. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 5 września 2023 r. (wtorek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Pomieszczenie zostanieudostępnione od godz. 18:30.

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 8/2023 z 61. posiedzenia Rady w dn. 20.06.2023 r.
5. Przyjęcie protokołu nr 9/2023 z II terminu 61. posiedzenia Rady w dn. 26.06.2023 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania propozycji montażu progów zwalniających na ul. Barlickiego. / Uchwała nr 268/2023
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział
w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2024. / Uchwała nr 269/2023
10.Dyskusja ws. doprecyzowania propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do Budżetu Miasta Katowice na rok 2024.
11.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy posiedzeniami Rady.
12.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
13.Komunikaty i zaproszenia.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie posiedzenia.