63. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 10-10-2023

informujemy, że 63. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 10 października 2023 r. (wtorek) w siedzibie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.  Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 10/2023 z 62. posiedzenia Rady w dn. 05.09.2023 r.
5. Przyjęcie protokołu nr 11/2023 z II terminu 62. posiedzenia Rady w dn. 12.09.2023 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bocheńskiego w Katowicach. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 257/2023 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie:
rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy. 
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.