66. posiedzenie – 8 stycznia 2024 r.

Informujemy, że 66. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
 odbędzie się w dn. 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek)
w siedzibie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Proponowany porzadek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 15/2023 z 65. posiedzenia Rady w dn. 11.12.2023 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady
w roku 2024. / Uchwała 279. Projekt

8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy
cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa.
LOOK 7 (2024) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. / Uchwała 280.Projekt

9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem cyklu imprez
kulturalnych pn.

10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.

11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.