Posiedzenie 1 – 13.06.2018r

Na  Pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się  Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa na nową czteroletnią kadencję.

W głosowaniu wybrani zostali:

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk 

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus

Wiceprzewodniczący Rady –  Robert Czerner

Zastępczyni przewodniczącego Zarządu – Elżbieta Praus

Sekretarz Zarządu –  Bartek Bielski