Uchwały 01 SesjiNumerCzego dotyczą Uwagi
1.00Wybór Przewodniczącego RJP8/ K. Kraus
2.00Wybór W.przewodniczącego RJP8/ R. Czerner
3.00Wybór P. Zarządu Rady/ M. Bonk
4.00Wybór WP. Zarządu Rady/ E. Praus i Sekretarza Zarządu Rady/ B. Bielski