68. posiedzenie 4 marzec 2024

Informujemy, że  68. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 4 marca 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Proponowany porządek  posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 z 67. posiedzenia Rady w dn. 12.02.2024 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia Sprawozdania Rady Dzielnicy nr 8
Osiedle Witosa z działalności za rok 2023. / Uchwała 283.Projekt
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy
imprezy pod roboczą nazwą Bezpieczne Witosa. / Uchwała 284.Projekt
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. złożenia wniosku Rady do sporządzanego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach /
Uchwała 285.Projekt
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.