69 posiedzenia Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w dn. 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

 

Informujemy, że  69. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.

 

Proponowany porządek  posiedzenia: godz. 19:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Powołanie sekretarza posiedzenia.
3.Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.Przyjęcie protokołu nr 3/2024 z 68. posiedzenia Rady w dn. 04.03.2024 r.
5.Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
6.Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7.Dyskusja nt. sytuacji parkingowej w rejonie ul. Barlickiego – ul. Witosa.
8.Dyskusja nt. zaprogramowania działań służących integracji Dzielnicy.
9.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy posiedzeniami Rady.
10.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
11.Komunikaty i zaproszenia.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia