71. posiedzenie Rady Dzielnicy – 3 czerwca 2024 r.

Informujemy, że 71 posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa
przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Prezentacja przez Wydział Planowania Przestrzennego UM Katowice
koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach.
5. Przyjęcie protokołu nr 5/2024 z 70. posiedzenia Rady w dn. 13.05.2024 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Dyskusja dot. założeń budżetowych dla obszaru Dzielnicy na rok 2025.
9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
10.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
11.Komunikaty i zaproszenia.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.