70. posiedzenie – 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

Informujemy, że 70. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa,
odbędzie się w dn. 13 maja 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Rady
Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa przy ul. Kwiatkowskiego 8.
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

 

Proponowany porządek  posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 4/2024 z 69. posiedzenia Rady w dn. 15.04.2024 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Dyskusja dot. problemów zgłoszonych przez Liderów Dzielnicy podczas VI
Spotkania Liderów Dzielnicy.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i
Mostów z wnioskiem o ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Sławka.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wykonania remontów nawierzchni Ronda
Aleksandry Śląskiej i Ronda Józefa Olejniczaka.
10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
12.Komunikaty i zaproszenia.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie posiedzenia.